piątek, 7 czerwca 2019

KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE UPAMIĘTNIENIA MARII DĄBROWSKIEJ


W środę, dnia 5 czerwca odbyła się dziewiąta już literacka gra miejska zorganizowana przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz i Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Główną bohaterką gry była autorka powieści „Noce i dnie” w związku z przypadającą w tym roku 130. rocznicą jej urodzin. Bohaterami gry byli także jej współcześni – Tadeusz Kulisiewicz (120. rocznica urodzin) oraz Halina Sutarzewicz (110. rocznica urodzin). Gościem finału gry była p. Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w Kaliszu.
 W przygotowaniu gry uczestniczyło łącznie dziewięć szkół i instytucji kultury, w tym ponad dwudziestu nauczycieli i działaczy Stowarzyszenia oraz trzynastu wykonawców ról na punktach gry. Na trasę gry wyruszyło 120 uczestników oraz 30 opiekunów. Byli to uczniowie i opiekunowie kaliskich szkół podstawowych nr 4, 10 i 12, Szkoły Podstawowej w Rychnowie, Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz placówek szkolno-wychowawczych z Cerekwicy, Borzęciczek, Ostrzeszowa, Jarocina, Pleszewa, Ostrowa Wielkopolskiego, Konarzewa i Kalisza.


Uczestnicy wyruszyli spod dawnej restauracji „U Barbary i Bogumiła” (pamiątką po niej są resztki neonu), położonej na granicy dwóch osiedli „Kaliniec” i „Serbinów”. Każdy uczestnik otrzymał kartę gry oraz płócienną torbę z logo gry. Po przejściu przez ulicę Serbinowską, uczestnicy udali się ulicą Marii Dąbrowskiej w kierunku centrum miasta. Zatrzymali się następnie przy tablicy umieszczonej na bloku przy ul. Górnośląskiej 57, informującej o nadaniu nazwy osiedlu w roku 1962. Z taką inicjatywą wystąpiła na łamach „Ziemi Kaliskiej” Halina Sutarzewicz już w roku 1959, podczas przygotowań do obchodów XVIII wieków Kalisza.
Nieco dalej, przy ul. Górnośląskiej 17A, zatrzymali się przy stoisku cukierniczym, zorganizowanym przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”, gdzie mogli się poczęstować ciastkami i napojami. W tym miejscu znajdowała się - upamiętniająca utożsamianą z samą autorką postacią literacką - cukiernia „Agnisia”, której też dawno już nie ma. Następnie udali się wszyscy do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej, gdzie wysłuchali opowieści o patronce szkoły i kultywowanej tradycji. Idąc nadal w kierunku centrum miasta, uczestnicy odwiedzili redakcję tygodnika „Ziemia Kaliska”, przed którą głośnymi okrzykami witał ich gazeciarz (uczeń SP nr 10), wręczając odbitki pierwszego numeru pisma z roku 1957. We wnętrzu redakcyjnego budynku, grupy młodzieży mogły spotkać się z redaktorem, Mariuszem Kurzajczykiem, który opowiadał o bieżącej działalności czasopisma. Ciekawą niespodzianką była wizyta w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przy ul. Kolegialnej 4. Oglądając fragmenty ekspozycji, uczestnicy wysłuchali objaśnień i komentarzy Anny Tabaki, historyka sztuki, pracownika MOZK i członka Stowarzyszenia. Przechodząc koło Ratusza, spotkali przy kamienicy
ozdobionej medalionami z podobiznami sławnych kaliszan, Marię Dąbrowską (uczennicę SP 4), która opowiedziała im o przyznawanych pisarce nagrodach oraz Honorowym Obywatelstwie Kalisza. Kolejnym punktem gry było podwórze przy dawnej pensji Heleny Semadeniowej przy ul. Babinej 2. Uczestnicy obejrzeli tam scenkę przedstawiającą zapisywanie przez państwa Szumskich na pensję ich córki Mani. Wykonawcami scenki, w pięknych strojach z epoki, byli uczniowie SP nr 10. Niewątpliwą atrakcją gry był czas spędzony w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu, gdzie w roku 1910 (wówczas w sali Towarzystwa Muzycznego) Maria Dąbrowska wygłosiła swój pierwszy w życiu odczyt na cześć zmarłej tego roku Marii Konopnickiej, zatytułowany „Pieśniarka dzieci i ludu”. Był to interesujący dwugłos, także w wykonaniu uczennic SP nr 10.


Podczas finału gry, który odbył się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej, odbyła się prelekcja Grażyny Przybylskiej, kustosza Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie, członka zarządu Stowarzyszenia, która omówiła związki pisarki z Kaliszem. Natomiast Elżbieta Stadtműller przedstawiła prezentację multimedialną pokazującą fotografie miejsc, których – ze względu na odległości i ramy czasowe gry – nie udało się odwiedzić. Tradycyjnie, wykonawcy ról z poszczególnych punktów pozowali do wspólnego zdjęcia, a wśród uczestników rozlosowano nagrody książkowe.

Poprzez grę Stowarzyszenie pragnęło przypomnieć zarówno literackie dokonania Marii Dąbrowskiej, jak też znaczenie dla Kalisza jej twórczości, zwłaszcza powieści „Noce i dnie”, w której sportretowała swoje ukochane miasto „miasto najpiękniejszych nocy i dni”. Ważną rolę w opracowywaniu jej utworów i objaśnianiu związków z kaliskimi realiami odegrała Halina Sutarzewicz.


Tekst: Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz
Zdjęcia:Danuta Gruchot
Mieczysław Zaremba

środa, 15 maja 2019

„KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE UPAMIĘTNIENIA MARII DĄBROWSKIEJ”


IX Literacka Gra Miejska
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kalisza i okolic
„KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE UPAMIĘTNIENIA
MARII DĄBROWSKIEJ”

Organizator:
Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz oraz Szkoła Podstawowa
nr 10 w Kaliszu
Termin:
5 czerwca 2019 r.
Start:
10:00 – OSIEDLE KALINIEC I SERBINÓW, UL. GÓRNOŚLĄSKA 69 A
Finał:
13:00 – MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY UL. FABRYCZNA 13

Gra miejska to forma rozrywki połączona z edukacją oraz wykorzystaniem przestrzeni miasta. Łączy w sobie cechy flash mobów, happeningów ulicznych czy gier komputerowych oraz harcerskich podchodów.
Gra miejska „KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE UPAMIĘTNIENIA MARII DĄBROWSKIEJ”, jest kontynuacją gier organizowanych corocznie od 2010 roku przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz oraz Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu – obecnie Szkołę Podstawową nr 10.
Gra odbywa się z okazji 130. rocznicy urodzin Marii Dąbrowskiej, wybitnej pisarki, autorki powieści „Noce i dnie”, której część akcji toczy się w Kaliszu, nazwanym w utworze przez Dąbrowską Kalińcem – miastem najpiękniejszych nocy i dni.

Tegoroczna gra rozpocznie się o godz. 10:00, na granicy osiedli Kaliniec i Serbinów przy ul. Górnośląskiej 69 A, pod neonem dawnej restauracji „U Barbary i Bogumiła”.
Każdy z uczestników otrzyma od organizatorów kartę do gry, na której znajdzie wskazówki dotyczące trasy oraz wykonania poszczególnych zadań. Po wypełnieniu wszystkich poleceń uczestnicy spotkają się na finale ok. godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej, gdzie odbędzie się losowanie nagród. Nagrody otrzymają tylko ci uczestnicy, którzy będą mogli odebrać je osobiście podczas finału gry. Szczegóły dotyczące organizacji określone są w zasadach gry.

Chcemy pokazać uczestnikom gry miejsca, w których społeczeństwo Kalisza starało się okazać pisarce swoje uznanie za utrwalenie obrazu miasta w literaturze oraz uświadomić znaczenie miasta na mapie polskiej kultury. Oprócz Marii Dąbrowskiej, bohaterami gry będą także jej współcześni – Tadeusz Kulisiewicz (120. rocznica urodzin) oraz Halina Sutarzewicz (110. rocznica urodzin). To także zasłużeni Kaliszanie.
Dla uczniów i nauczycieli gra może stanowić atrakcyjny dodatek do lekcji języka polskiego czy historii, zwłaszcza w zakresie edukacji regionalnej.

Trasa biegnie ulicą Górnośląską, a następnie ulicą Śródmiejską do centrum miasta. Uczestnicy będą musieli wykazać się sprytem i spostrzegawczością. Do zadań graczy należy m. in. uzupełnienie tekstów w karcie gry, rozwiązywanie zadań i wykonywanie poleceń. Na trasie przygotowane są niespodzianki – będące także częścią gry, o których uczestnicy dowiedzą się ze swoich kart. Gra jest zatem fascynującą i tajemniczą literacką wędrówką po naszym mieście!
Mamy nadzieję, że zainteresujemy uczestników bohaterami gry: Marią Dąbrowską, Tadeuszem Kulisiewiczem oraz Haliną Sutarzewicz i sprawimy, że gra będzie ciekawą formą nauki.

Zapraszamy do udziału!

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 4 czerwca
na adres e-mail: sekretariat@sp10.kalisz.pl lub telefonicznie, tel. 62 501 17 27

środa, 20 lutego 2019

ROK TADEUSZA KULISIEWICZA W KALISZU

Autorem logotypu Roku Tadeusza Kulisiewicza jest Mateusz Frąszczak, uczeń Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu

ROK TADEUSZA KULISIEWICZA W KALISZU

Udział Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz w obchodach:

130. rocznicy urodzin Marii Dąbrowskiej
120. rocznicy urodzin Tadeusza Kulisiewicza
110. rocznicy urodzin Haliny Sutarzewicz

7 lutego 2019 roku – powołanie w skład Komitetu Obchodów Roku Tadeusza Kulisiewicza prezesa Stowarzyszenia, Elżbiety Stadtmüller;

5 czerwca 2019 roku – IX literacka gra miejska KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE UPAMIĘTNIENIA MARII DĄBROWSKIEJ (jeden z punktów poświęcony Tadeuszowi Kulisiewiczowi);

13 września 2019 roku – złożenie kwiatów na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu przy grobie Haliny Sutarzewicz (inne wydarzenia w/g. odrębnego programu);

20 września 2019 roku – III Sobotnia Noc Kultury. KALISZANIE PISZĄCY POD WRZEŚNIOWYM NIEBEM ZAGORZYNKA ( z uwzględnieniem osoby Tadeusza Kulisiewicza).

poniedziałek, 17 września 2018

DRUGA SOBOTNIA NOC KULTURY – KALISZANIE PISZĄCY POD WRZEŚNIOWYM NIEBEM ZAGORZYNKA

Dnia 15 września odbył się, zorganizowany w ramach 26. Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich” oraz Roku Adama Asnyka, spektakl poetycko-muzyczny połączony z wystawą prac plastycznych. Podobnie jak w roku ubiegłym, wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz i Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej na Zagorzynku. Również tym razem scenariusz całości przygotował Andrzej Zmyślony, który wraz z Anną Górską-Matyjasz poprowadził spotkanie. 


Na program zatytułowany „Wieczne to wszystko – nie przemija” złożyły się wiersze Adama Asnyka, Wandy Karczewskiej, Marka Brymory, Wandy Liberskiej, Magdaleny Krytkowskiej, Ewy Ratajczyk oraz ks. Adama Kraski zaprezentowane przez samych autorów, a także przez Bożenę Remelską, Marię Bednarczyk-Antczak, Macieja Grzybowskiego i Wiktora Płuciennika. 

Nieco szerzej ukazana została twórczość Adama Asnyka, którą przedstawiła Aneta Kolańczyk, skupiając się głównie na działalności patriotycznej i społecznej poety, miłości do Tatr oraz niezbyt udanym życiu osobistym. Natomiast Beata Wicenciak przybliżyła uczestnikom postać Wandy Karczewskiej, znakomitej pisarki i poetki, laureatki wielu nagród literackich, nawiązującej w utworach do przeżyć związanych z okresem pobytu w Kaliszu. 

Oprawę muzyczną spotkania stanowiły pieśni i piosenki w wykonaniu Katarzyny Zawady, utalentowanej wokalistki, laureatki Międzynarodowego Festiwalu Anny German w Moskwie oraz utwory muzyczne wykonywane na skrzypcach przez Zbigniewa Witkowskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa Wiktora Jędrzejaka „Malarski dziennik z podróży” i prace plastyczne Ewy Ratajczyk.

Również w tym roku, mimo wielu imprez konkurencyjnych, publiczność dopisała. Organizatorzy mają nadzieję, że to integrujące społeczność Zagorzynka kulturalne przedsięwzięcie będzie miało kontynuację w kolejnych latach.

W przygotowanie wydarzenia włączyli się, jako współorganizatorzy: Stowarzyszenie Promocji Sztuki „Łyżka mleka”, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10, Parafia p.w. Narodzenia NMP na Zagorzynku i Asnykowska Grupa Artystyczno-Towarzyska AGAT.

wtorek, 12 czerwca 2018

ROK ASNYKA W KALISZU VIII literacka gra miejska ASNYK ZNANY I MNIEJ ZNANY


 
W środę, dnia 6 czerwca odbyła się literacka gra miejska zorganizowana po raz ósmy przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz i Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Wydarzenie odbywało się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, Grzegorza Sapińskiego, którego podczas finału gry reprezentował Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji. W przygotowaniu gry uczestniczyło łącznie osiem szkół i instytucji kultury, w tym ponad dwudziestu nauczycieli i działaczy Stowarzyszenia oraz dziewiętnastu wykonawców ról na punktach gry. Na trasę gry wyruszyło 97 uczniów kaliskich szkół wraz z opiekunami oraz grupa uczniów z Rychnowa, a także uczestnicy indywidualni, w tym spoza Kalisza. Na starcie gry przy pomniku Adama Asnyka złożona została wiązanka kwiatów.

Uczestnicy odwiedzili osiem punktów gry zlokalizowanych w obrębie Sródmieścia. W Pałacu Puchalskich obejrzeli inscenizację opartą na tekście noweli Marii Konopnickiej „Urbanowa”, gdzie tytułowa bohaterka wspominała lata służby spędzone w rodzinie „państwa Asnyk”. Do katedry udali się, by uczestniczyć we wpisaniu do akt parafialnych faktu narodzin poety i ustalić datę jego chrztu. W Liceum im. Adama Asnyka odbyło się spotkanie poety z dawnymi nauczycielami i kolegami na temat jego działalności patriotycznej i społecznej. Na ulicy Zamkowej, w pobliżu tablicy upamiętniającej Asnyka, w Centrum Informacji Turystycznej, uczestnicy wysłuchali jednego z wielu listów, jakie z zagranicznych wędrówek pisał do swych rodziców młody poeta, a w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej poznali datę lwowskiego debiutu i pierwszej publikacji w rodzinnym mieście sławnego kaliszanina. Niewątpliwą atrakcją gry był mini-koncert w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu, gdzie, niczym w XIX-wiecznym salonie, modne w owym czasie wiersze Adama Asnyka, do których muzykę pisali najpopularniejsi kompozytorzy tamtych czasów, wykonali we współczesnej, autorskiej szacie muzycznej – muzyk i kompozytor Fryderyk Stankiewicz oraz solistka Karolina Stankiewicz.

Podczas finału gry, który odbył się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej, wykonawcy ról z poszczególnych punktów pozowali do wspólnego zdjęcia, a wśród uczestników rozlosowano nagrody książkowe.

Poprzez grę Stowarzyszenie pragnęło przypomnieć zarówno literackie dokonania Adama Asnyka, w tym wielką popularność jego twórczości wśród współczesnych mu czytelników, pokazać miejsca w Kaliszu, z którymi czuł się związany oraz miejsca jego upamiętnienia, jak też losy po opuszczeniu miasta: działalność patriotyczną, represje zaborców, tułaczkę poza krajem i lata spędzone w Galicji bez możliwości powrotu do „grodu otoczonego ramionami Prosny”.


piątek, 18 maja 2018

Kaliszanie piszący - Asnyk znany i mniej znany


VIII Literacka Gra Miejska
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kalisza i okolic
„KALISZANIE PISZĄCY – ASNYK ZNANY I MNIEJ ZNANY”

Organizator:
Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz oraz Szkoła Podstawowa
nr 10 w Kaliszu
Termin:
6 czerwca 2018 r.
Start:
10:00 – PRZY POMNIKU ADAMA ASNYKA PL. JANA KILIŃSKIEGO 
Finał:
13:00 – MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY UL. FABRYCZNA

Gra miejska to forma rozrywki połączona z edukacją oraz wykorzystaniem przestrzeni miasta. Łączy w sobie cechy flash mobów, happeningów ulicznych, czy gier komputerowych oraz harcerskich podchodów.

Gra miejska „KALISZANIE PISZĄCY – ASNYK ZNANY I MNIEJ ZNANY” jest kontynuacją gier organizowanych corocznie od 2010 roku  przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz oraz Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu – obecnie Szkołę Podstawową nr 10. Tytuł gry zaczerpnięty został z artykułu Haliny Sutarzewicz, opublikowanego na łamach „Ziemi Kaliskiej” w roku 1958,  z okazji przypadającej wtedy 120. rocznicy urodzin poety.

Tegoroczna gra rozpocznie się o godz. 10:00 przy pomniku Adama Asnyka na Placu Jana Kilińskiego. Każdy z uczestników otrzyma od organizatorów kartę do gry, na której znajdzie wskazówki dotyczące trasy oraz wykonania poszczególnych zadań. Po wypełnieniu wszystkich poleceń uczestnicy spotkają się na finale ok. godz. 13:00
w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej, gdzie odbędzie się losowanie nagród. Szczegóły dotyczące organizacji określone są w zasadach gry.

Chcemy przypomnieć zarówno literackie dokonania Adama Asnyka, w tym wielką popularność jego twórczości wśród współczesnych mu czytelników, pokazać miejsca w Kaliszu, z którymi czuł się związany oraz miejsca jego upamiętnienia, jak i losy po opuszczeniu miasta: działalność patriotyczną, represje zaborców, tułaczkę poza krajem i lata spędzone w Krakowie. Mieszkańcom Kalisza chcemy uświadomić znaczenie miasta na mapie polskiej kultury. Dla uczniów i nauczycieli gra może stanowić atrakcyjny dodatek do lekcji języka polskiego czy historii, zwłaszcza w zakresie edukacji regionalnej.

Trasa biegnie przez miejsca zlokalizowane w obrębie śródmieścia. Uczestnicy będą musieli wykazać się sprytem i spostrzegawczością. Do zadań graczy należy m. in. uzupełnienie tekstu z lukami, odszukanie wskazanych fragmentów wierszy oraz rozszyfrowanie hasła na podstawie tytułów utworów Adama Asnyka. Na trasie przygotowane są niespodzianki – będące także częścią gry – o których uczestnicy dowiedzą się ze swoich kart. Gra jest zatem fascynującą i tajemniczą literacką wędrówką po naszym mieście!

Mamy nadzieję, że zainteresujemy uczestników dokonaniami Adama Asnyka i sprawimy, że gra będzie ciekawą formą nauki.


Zapraszamy do udziału!


Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 4 czerwca na adres e-mail: sekretariat@sp10.kalisz.pl lub telefonicznie, tel. 62 501 17 27.