wtorek, 4 lipca 2017

poniedziałek, 5 czerwca 2017

„KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE ZNAKI PAMIĘCI”Literacka Gra Miejska
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Kalisza i okolic
„KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE ZNAKI PAMIĘCI”

Organizator:
Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Haliny Sutarzewicz
Termin:
8 czerwca 2017 r.
Start:
10:00 – PRZY POMNIKU MARII KONOPNICKIEJ UL. NOWY ŚWIAT 
Finał:
12:30 – MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY UL. FABRYCZNA

Gra miejska to forma rozrywki połączona z edukacją oraz wykorzystaniem przestrzeni miasta. Łączy w sobie cechy flash mobów, happeningów ulicznych, czy gier komputerowych oraz harcerskich podchodów.

Gra miejska „KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE ZNAKI PAMIĘCI” jest kontynuacją gier organizowanych corocznie od 2010 roku  przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz oraz Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu.
Tegoroczna gra rozpocznie się o godz. 10:00 przed pomnikiem Marii Konopnickiej przy Nowym Świecie. Każdy z uczestników otrzyma od organizatorów kartę do gry, na której znajdzie wskazówki dotyczące trasy oraz wykonania poszczególnych zadań. Po wypełnieniu wszystkich poleceń uczestnicy spotkają się na finale ok. godz. 12:30 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej, gdzie odbędzie się losowanie nagród. Szczegóły dotyczące organizacji określone są w zasadach gry.

Trasa biegnie przez miejsca, z którymi związani byli znani pisarze: Maria Konopnicka, Wanda Karczewska, Teodor Dybowski, Adam Asnyk, Eligiusz Kor-Walczak oraz Maria Dąbrowska. Uczestnicy będą musieli wykazać się sprytem i spostrzegawczością. Do zadań graczy należy m. in. podanie rozwiązania z wykreślanki, rozszyfrowanie rebusu czy ułożenie wersów wiersza Marii Konopnickiej. Na trasie przygotowane są niespodzianki – będące także częścią gry – o których uczestnicy dowiedzą się ze swoich kart. Gra jest zatem fascynującą
i tajemniczą literacką wędrówką po naszym mieście!

Mamy nadzieję, że zainteresujemy uczestników pisarzami związanymi z Kaliszem i sprawimy, że gra będzie ciekawą formą nauki.

Zapraszamy do udziału!


Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 5 czerwca na adres e-mail: zespolszkol7@wp.pl lub telefonicznie, tel. 62 501 17 27. 


środa, 31 maja 2017

175. rocznica urodzin Marii KonopnickiejProgram obchodów - 21 maja – 26 czerwca 2017 roku21 maja, godz. 12:30
msza święta w katedrze kaliskiej z udziałem pocztu sztandarowego Zespołu Szkół nr 7 im. Marii Konopnickiej

23 maja, godz. 10:00
złożenie kwiatów pod pomnikiem Marii Konopnickiej i tablicami pamiątkowymi przy Placu Kilińskiego 4 oraz w katedrze

23 maja, godz. 10:30
Rajd turystyczno-krajoznawczy im. Marii Konopnickiej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 i Gimnazjum nr 7 noszące imię poetki

26 maja, godz. 11:00
„Święto Szkoły” w Zespole Szkół nr 7, program artystyczny poświęcony patronce, podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego na ilustrację do utworu Marii Konopnickiej organizowanego pod honorowym patronatem Joanny Modrzejewskiej – prawnuczki poetki, połączone z wystawą prac oraz podsumowanie miejskich konkursów im. Marii Konopnickiej – recytatorskiego, literackiego i poetyckiego.

1 czerwca, godz. 15:00 – 18:00
festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka „Sierotka Marysia z Krasnoludkami zaprasza” (róg ul. Skalmierzyckiej i ul. Staszica, na boisku sportowym przy ul. Skalmierzyckiej 10).

8 czerwca, godz. 10:00
VII literacka gra miejska „Kaliszanie piszący – kaliskie znaki pamięci”. Uczestnicy wyruszą spod pomnika Marii Konopnickiej i odwiedzą miejsca związane z kilkoma kaliskimi pisarzami

26 czerwca, godz. 16:00
wystąpienie Anny Tabaki „Kalisz w portretach kobiet – z Konopnicką po Kaliszu alternatywnie” na zebraniu sprawozdawczym członków Stowarzyszenia im. Haliny, Sutarzewicz w siedzibie Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu przy ul. Karpackiej
ORGANIZATORZY OBCHODÓW:
Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz
Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 7 im. Marii Konopnickiej
Fundacja Rodziny Wiłkomirskich

ORGANIZATORZY  FESTYNU:
Rada Osiedla „Czaszki”  
Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja”
 

środa, 29 czerwca 2016

Podsumowanie wystawy


Dnia 19 czerwca, w ostatnim dniu udostępniania zwiedzającym wystawy KALISZANIE PISZĄCY – CIĄG DALSZY…, w pomieszczeniach wystawy w Pałacu Puchalskich odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia im.  Haliny Sutarzewicz. Po wysłuchaniu odpowiednich sprawozdań za rok 2015 uczestnicy mieli możliwość obejrzenia filmu z archiwów TVP z lat 80-tych ub. wieku przedstawiającego H. Sutarzewicz udzielającą wywiadu na temat kaliskich realiów w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej. Podsumowano także okres funkcjonowania wystawy zorganizowanej przez Stowarzyszenie z udziałem  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka, Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka.

Otwarcie wystawy odbyło się 6 czerwca o godz. 14:00 i zgromadziło pokaźne grono około 80 osób. Gośćmi Honorowymi wystawy były Joanna Modrzejewska, prawnuczka Marii Konopnickiej oraz Kira Gałczyńska, córka Natalii i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskich. Wydarzenie objęte było Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza. Podczas trzynastu dni funkcjonowania wystawy dyżury pełniło na zmianę 18 członków Stowarzyszenia. W tym czasie ekspozycję obejrzeli uczniowie 11 kaliskich szkół oraz Zespołu Szkół w Rajsku, a także wiele osób indywidualnych. Łącznie wystawę odwiedziło ponad 600 osób, a księga pamiątkowa wystawy zawiera ponad 80 wpisów, nie licząc podpisów uczniów z grup szkolnych wpisujących się do księgi. Wśród wpisów dominują opinie, że wystawa tego typu powinna być stałą ekspozycją i służyć mieszkańcom miasta i turystom.

Wystawa prezentowała związki z Kaliszem pięciorga pisarzy: Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Natalii Gałczyńskiej, Wandy Karczewskiej i Janusza Teodora Dybowskiego. Eksponaty pochodziły ze zbiorów stowarzyszenia oraz współorganizatorów. Nie wszystkie eksponaty udało się wykorzystać. Niektóre powinny zostać poddane zabiegom konserwatorskim, a innych nie wykorzystano z uwagi na brak miejsca lub obawę uszkodzenia.

Przy tej okazji odbyły się także imprezy towarzyszące. Dnia 7 czerwca była to literacka gra miejska KALISZANIE PISZĄCY – SLADAMI KONOPNICKIEJ w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 7 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu (powtórzenie z roku 2010) dla uczniów kaliskich szkół, a dnia 7 i 8 czerwca miały miejsce spotkania Honorowych Gości z uczniami i czytelnikami w szkołach i placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na zebraniu deklarowali podejmowanie dalszych działań dotyczących realizacji celu statutowego organizacji , którym jest utworzenie w Kaliszu muzeum literackiego poświęconego pisarzom związanym z naszym miastem.

Relacja z lekcji, jaką na wystawie odbyli uczniowie I LO w Kaliszu.
środa, 15 czerwca 2016

KALISZANIE PISZĄCY – CIĄG DALSZY… Wystawa prezentująca pisarzy związanych z Kaliszem

 Jeszcze tylko do 19 czerwca, codziennie w godz. od 11:00 do 17:00, można oglądać w kamienicy przy Placu Kilińskiego 4 zwanej Pałacem Puchalskich, wystawę KALISZANIE PISZĄCY – CIĄG DALSZY… zorganizowaną  w ramach obchodów tegorocznego Swięta Miasta przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego.
Otwarcie wystawy odbyło się 6 czerwca br. z udziałem Honorowych Gości Wystawy: Joanny Modrzejewskiej – prawnuczki Marii Konopnickiej oraz Kiry Gałczyńskiej – córki Natalii i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskich. Urząd Miejski Kalisza reprezentowali: Marzena Pastuszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji. Obecni byli również współorganizatorzy wystawy, reprezentowani przez dyrektora Książnicy Pedagogicznej prof. Krzysztofa Walczaka, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Adama Borowiaka, dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Sylwię Kucharską oraz działaczy Stowarzyszenia Promocji Sztuki Lyżka Mleka a także Honorowy Obywatel Miasta Kalisza prof. Krzysztof Grzymski. Uroczystość otwarcia zgromadziła w pomieszczeniach wystawowych niemal sto zainteresowanych osób.

GALERIA ZDJĘĆ -  autorzy Danuta Gruchot, Maciej Stadtműller

   Ekspozycja „KALISZANIE PISZĄCY – CIĄG DALSZY...” składa się z czterech części, z których przewodnia nawiązuje do funkcjonującej tu przed laty izby muzealnej, upamiętniającej pobyt Konopnickiej w Kaliszu oraz dorobek twórczyni izby, Haliny Sutarzewicz, założycielki i działaczki Koła Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, badaczki życia i twórczości wielu autorów związanych z naszym miastem.
Prezentując pamiątki po Marii z Wasiłowskich Konopnickiej, dawnej mieszkance tego domu, przypominamy, w jaki sposób kaliszanie wyrażali swój stosunek do autorki tak mocno z ich miastem związanej. Eksponowane dziś kroniki, fotografie, portrety, czy choćby opracowany przez H. Sutarzewicz przewodnik, podkreślają, jak istotną dla ruchu kulturalnego miasta była wówczas działalność izby, w której organizowano „poniedziałki literackie”, prezentując nie tylko dorobek Konopnickiej, ale także innych pisarzy związanych z Kaliszem, w tym współczesnych i początkujących. W „poniedziałkach” uczestniczyli również aktorzy Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego czytając fragmenty wybranych utworów. Spośród autentycznych pamiątek po Konopnickiej przekazanych dla izby przez prawnuka Jana Bieleckiego, zaprezentować możemy obecnie jedynie lichtarz, ponieważ ozdobna srebrna solniczka uległa uszkodzeniu. W wystawowych gablotach znajdziemy za to kartę z „Kaliszanina” z 1888 r. z mało znanym wierszem poetki pt. Kaliszowi. Utwór ten jest zupełnie różny od drugiego wiersza pod tym samym tytułem, który był wydrukowany (wraz z dorobionym do niego przez Henryka Melcera tekstem muzycznym w Kaliszu w r. 1909 w Kalendarzu na Szkolę Rzemiosł. Całości dopełniają portrety Marii i Jarosława Konopnickich zakupione w roku 2006 przez ówczesnego Prezydenta Miasta Kalisza i od tamtego czasu nie eksponowane.
W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła również wiedza i świadomość na temat życia i twórczości Janusza Teodora Dybowskiego oraz Wandy Karczewskiej. Analiza dorobku prozatorskiego i dramaturgicznego, a także biogramy wzbogacone o nieznane dotąd fakty, pojawiły się w dwóch wydanych niedawno rozprawach naukowych, również tu prezentowanych. Prócz związków z Kaliszem, Dybowskiego i Karczewską łączy bardzo wiele. Poza zainteresowaniem prozą i teatrem, oboje boleśnie doświadczyli czasu drugiej wojny światowej, która znalazła odbicie w niektórych utworach i zaważyła na ich dalszych losach. Z okresu wojennej tułaczki po Europie, pobytu w szwajcarskim obozie dla internowanych, pracy naukowej, pochodzą rozmaite dokumenty Dybowskiego, m.in. rozkazy wyjazdu i oryginalny, wydany przez belgijski konsulat paszport. Eksponowane po raz pierwszy wybrane listy pisarza, o sprawach błahych i poważnych, mimo wielu przeciwności losu i przewrotnego życiorysu pokazują Dybowskiego jako człowieka bardzo rodzinnego, tęskniącego za synem żyjącym na obczyźnie.
Powrotu do Karczewskiej, która w Kaliszu spędziła głównie czas nauki szkolnej, kończąc Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, dokonujemy na podstawie wybranych artykułów, recenzji i fotografii, dokumentujących jej więź ze środowiskiem literackim m.in. Poznania i Łodzi, a także prywatnych listów. Postać pisarki udaje się przywołać dzięki ludziom, którzy pamiętają Karczewską, oraz tym, którzy poczuli, że warto jej pisarstwo na nowo odkryć. Jej „kaliskość” opowiadamy poprzez prezentację prozy wspomnieniowej pt. Wizerunek otwarty, czy tomu wierszy Powrót do Kalińca. Znamienne jest, że miasto pojawia się również w ostatnim utworze Karczewskiej Spacer w alei parkowej, opublikowanym w r. 1996 na łamach „Tygla kultury”. Wystawową przestrzeń dopełniają materiały i wydawnictwa kolejnych edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej organizowanego od roku 2011 przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Lyżka Mleka, w tym publikacje Karola Samsela.
Narracja kolejnej części ekspozycji została oparta na archiwalnych dokumentach prezentujących życie i twórczość Adama Asnyka oraz działalność lokalnych stowarzyszeń i towarzystw, podtrzymujących od lat pamięć o poecie. Prócz Złotej Księgi Fundatorów Pomnika Adama Asnyka w Kaliszu, zaprezentowano liczne fotografie, przedstawiające dom, w którym się urodził, a także kadry z ujęciem tablic pamiątkowych dedykowanych Asnykowi, które wkomponowano między ważne rękopisy, podkreślające związki poety z Kaliszem.
Ostatnia odsłona wystawy to ofiarowany przez Kirę Gałczyńską zbiór cennych archiwaliów, w tym oryginały listów, dokumentów, pism i fotografii związanych z Kaliszem i rodziną matki - Natalii oraz jej matki Wiery Pietrowny Snaksarew, które stanowią bezcenny materiał do badań i opracowań naukowych. Równie cenne są pamiątki materialne związane z ojcem Natalii, Konstantym Nikołajewiczem Awaliszwili - srebrny naparstek, skarbonka oraz ulubiona filiżanka do herbaty. Decyzja przekazania rodzinnych pamiątek do Kalisza to efekt trzyletniej owocnej współpracy z Anną Tabaką, historykiem sztuki, regionalistką i członkinią Stowarzyszenia, która odnalazła nieznane wcześniej archiwalia kaliskie związane z rodziną Natalii. Informacje te wykorzystane zostały przez Kirę Gałczyńską w drugim, rozszerzonym wydaniu opowieści biograficznej o Natalii Gałczyńskiej - Srebrnej Natalii - która dopełnia całość ekspozycji.
Spacerując po zabytkowych wnętrzach wystawy w Pałacu Puchalskich, starajmy się dostrzec wartości, jakie wnieśli w nasze miasto kaliszanie piszący, wzbogacając naszą wiedzę, ucząc dostrzegać piękno ludzkich doznań, rozumieć bieg dziejów i własne miejsce we współczesności.

Zapraszamy do zwiedzania – Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz.

Tekst: Elżbieta Stadtműller, Przemysław Mańka