poniedziałek, 18 września 2017

POETYCKI MARATON NA ZAGORZYNKUSobotnia Noc Kultury – „Kaliszanie piszący pod wrześniowym niebem Zagorzynka”, przygotowana i zrealizowana przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz i Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej, była niezwykłym maratonem poezji, poetów i piosenki.
W zaadaptowanej na kawiarenkę „Pod Pegazem” szkolnej sali gimnastycznej witał licznie przybywających gości skrzypek Zbigniew Witkowski, a Maria Bednarzyk-Antczak, Rafał Bininda i Jurek Szukalski recytowali strofy kaliskich twórców, którzy odeszli: Adama Asnyka, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Macieja Marii Kozłowskiego, Tadeusza Petrykowskiego, Jana Winczakiewicza, Wandy Karczewskiej, Cezarego Abramowicza, Marka Brymory. Wiersze kaliskiego literata mieszkającego na Zagorzynku – Eligiusza Kor-Walczaka - interpretował syn, prof. Krzysztof Walczak i córka Anna Górska Matyjasz. Znakomitą ilustracją prezentowanych utworów były piosenki wykonane przez utalentowaną wokalistkę Katarzynę Zawadę, laureatkę Międzynarodowego Festiwalu Anny German w Moskwie, której akompaniował Fryderyk Stankiewicz.
Druga część poetyckiej nocy to „Krajobrazy poezji”, podczas której zabrzmiały autorskie wykonania wierszy Urszuli Zybury, Izabeli Fietkiewicz-Paszek, Małgorzaty Pecold, Anety Kolańczyk, Jakuba Pokojowczyka, Jolanty Kubiak-Glapińskiej i Ireny Czech. Dopełnieniem poetyckich strof były piosenki kaliskich twórców zaśpiewane przez Patrycję Kliber z akompaniamentem Marcina Mikołajczyka.
Dwie części maratonu poetów rozdzieliła multimedialna prelekcja zatytułowana „Marii Dąbrowskiej podróże po Europie”, przygotowana i wygłoszona przez Grażynę Przybylską, kustosza Muzeum – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.
Rolę gospodarzy imprezy, którą przygotowali Beata Prus, Andrzej Zmyślony, Roman Miedziński, Marzena i Krzysztof Giędowie oraz Studio Dekoracji Światłem „Robert i Piotr”, pełnili Anna Górska Matyjasz i Andrzej Zmyślony.
Warto podkreślić, że to integrujące społeczność Zagorzynka kulturalne przedsięwzięcie wsparli merytorycznie i materialnie: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, Parafia p.w. Narodzenia NMP, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10, Stowarzyszenie Promocji Sztuki „Łyżka mleka”, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, Wielkopolski Oddział ZLP i Asnykowska Grupa Artystyczno-Towarzyska AGAT, którym to organizatorzy składają serdeczne podziękowanie.

piątek, 8 września 2017N O C   K U L T U R Y

Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu

KALISZANIE  PISZĄCY  POD  WRZEŚNIOWYM  NIEBEM  ZAGORZYNKA

 

16 września 2017, godz. 18.00 – 20.45

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej, ul. Karpacka 3


PROGRAM


1.       „Ci, którzy odeszli…”, utwory Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Marii Dąbrowskiej, Macieja Marii Kozłowskiego, Wandy Karczewskiej, Eligiusza Kor-Walczaka, Tadeusza Petrykowskiego, Mariana Cezarego Abramowicza, Jana Winczakiewicza, Marka Brymory.
Wykonawcy: Maria Bednarczyk Antczak, Katarzyna Zawada - vocal, Rafał Bininda, Jerzy Szukalski.

2.       „Podróże Marii Dąbrowskiej po Europie” – prelekcja multimedialna Grażyny Przybylskiej kustosz Oddziału Literackiego MOZK – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.

3.         „Poetyckie krajobrazy”    - poezja Urszuli Zybury, Anety Kolańczyk, Izabeli Fietkiewicz-Paszek, Jakuba Pokojowczyka, Małgorzaty Pecold, Jolanty Kubiak, Ireny Czech w wykonaniu twórców; Patrycja Kliber – vocal.

Oprawa muzyczna – Fryderyk Stankiewicz, Marcin Mikołajczyk.
Prowadzenie – Anna Matyjasz, Andrzej Zmyślony.

W holu szkoły wystawa dorobku artystycznego twórców


Organizatorzy:
Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej.
Współpraca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, Parafia Narodzenia NMP Zagorzynek, Stowarzyszenie Promocji Sztuki “łyżka mleka”, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10.
Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

wtorek, 4 lipca 2017

poniedziałek, 5 czerwca 2017

„KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE ZNAKI PAMIĘCI”Literacka Gra Miejska
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Kalisza i okolic
„KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE ZNAKI PAMIĘCI”

Organizator:
Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Haliny Sutarzewicz
Termin:
8 czerwca 2017 r.
Start:
10:00 – PRZY POMNIKU MARII KONOPNICKIEJ UL. NOWY ŚWIAT 
Finał:
12:30 – MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY UL. FABRYCZNA

Gra miejska to forma rozrywki połączona z edukacją oraz wykorzystaniem przestrzeni miasta. Łączy w sobie cechy flash mobów, happeningów ulicznych, czy gier komputerowych oraz harcerskich podchodów.

Gra miejska „KALISZANIE PISZĄCY – KALISKIE ZNAKI PAMIĘCI” jest kontynuacją gier organizowanych corocznie od 2010 roku  przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz oraz Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu.
Tegoroczna gra rozpocznie się o godz. 10:00 przed pomnikiem Marii Konopnickiej przy Nowym Świecie. Każdy z uczestników otrzyma od organizatorów kartę do gry, na której znajdzie wskazówki dotyczące trasy oraz wykonania poszczególnych zadań. Po wypełnieniu wszystkich poleceń uczestnicy spotkają się na finale ok. godz. 12:30 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej, gdzie odbędzie się losowanie nagród. Szczegóły dotyczące organizacji określone są w zasadach gry.

Trasa biegnie przez miejsca, z którymi związani byli znani pisarze: Maria Konopnicka, Wanda Karczewska, Teodor Dybowski, Adam Asnyk, Eligiusz Kor-Walczak oraz Maria Dąbrowska. Uczestnicy będą musieli wykazać się sprytem i spostrzegawczością. Do zadań graczy należy m. in. podanie rozwiązania z wykreślanki, rozszyfrowanie rebusu czy ułożenie wersów wiersza Marii Konopnickiej. Na trasie przygotowane są niespodzianki – będące także częścią gry – o których uczestnicy dowiedzą się ze swoich kart. Gra jest zatem fascynującą
i tajemniczą literacką wędrówką po naszym mieście!

Mamy nadzieję, że zainteresujemy uczestników pisarzami związanymi z Kaliszem i sprawimy, że gra będzie ciekawą formą nauki.

Zapraszamy do udziału!


Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 5 czerwca na adres e-mail: zespolszkol7@wp.pl lub telefonicznie, tel. 62 501 17 27. 


środa, 31 maja 2017

175. rocznica urodzin Marii KonopnickiejProgram obchodów - 21 maja – 26 czerwca 2017 roku21 maja, godz. 12:30
msza święta w katedrze kaliskiej z udziałem pocztu sztandarowego Zespołu Szkół nr 7 im. Marii Konopnickiej

23 maja, godz. 10:00
złożenie kwiatów pod pomnikiem Marii Konopnickiej i tablicami pamiątkowymi przy Placu Kilińskiego 4 oraz w katedrze

23 maja, godz. 10:30
Rajd turystyczno-krajoznawczy im. Marii Konopnickiej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 i Gimnazjum nr 7 noszące imię poetki

26 maja, godz. 11:00
„Święto Szkoły” w Zespole Szkół nr 7, program artystyczny poświęcony patronce, podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego na ilustrację do utworu Marii Konopnickiej organizowanego pod honorowym patronatem Joanny Modrzejewskiej – prawnuczki poetki, połączone z wystawą prac oraz podsumowanie miejskich konkursów im. Marii Konopnickiej – recytatorskiego, literackiego i poetyckiego.

1 czerwca, godz. 15:00 – 18:00
festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka „Sierotka Marysia z Krasnoludkami zaprasza” (róg ul. Skalmierzyckiej i ul. Staszica, na boisku sportowym przy ul. Skalmierzyckiej 10).

8 czerwca, godz. 10:00
VII literacka gra miejska „Kaliszanie piszący – kaliskie znaki pamięci”. Uczestnicy wyruszą spod pomnika Marii Konopnickiej i odwiedzą miejsca związane z kilkoma kaliskimi pisarzami

26 czerwca, godz. 16:00
wystąpienie Anny Tabaki „Kalisz w portretach kobiet – z Konopnicką po Kaliszu alternatywnie” na zebraniu sprawozdawczym członków Stowarzyszenia im. Haliny, Sutarzewicz w siedzibie Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu przy ul. Karpackiej
ORGANIZATORZY OBCHODÓW:
Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz
Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 7 im. Marii Konopnickiej
Fundacja Rodziny Wiłkomirskich

ORGANIZATORZY  FESTYNU:
Rada Osiedla „Czaszki”  
Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja”