poniedziałek, 17 września 2018

DRUGA SOBOTNIA NOC KULTURY – KALISZANIE PISZĄCY POD WRZEŚNIOWYM NIEBEM ZAGORZYNKA

Dnia 15 września odbył się, zorganizowany w ramach 26. Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich” oraz Roku Adama Asnyka, spektakl poetycko-muzyczny połączony z wystawą prac plastycznych. Podobnie jak w roku ubiegłym, wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz i Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej na Zagorzynku. Również tym razem scenariusz całości przygotował Andrzej Zmyślony, który wraz z Anną Górską-Matyjasz poprowadził spotkanie. 


Na program zatytułowany „Wieczne to wszystko – nie przemija” złożyły się wiersze Adama Asnyka, Wandy Karczewskiej, Marka Brymory, Wandy Liberskiej, Magdaleny Krytkowskiej, Ewy Ratajczyk oraz ks. Adama Kraski zaprezentowane przez samych autorów, a także przez Bożenę Remelską, Marię Bednarczyk-Antczak, Macieja Grzybowskiego i Wiktora Płuciennika. 

Nieco szerzej ukazana została twórczość Adama Asnyka, którą przedstawiła Aneta Kolańczyk, skupiając się głównie na działalności patriotycznej i społecznej poety, miłości do Tatr oraz niezbyt udanym życiu osobistym. Natomiast Beata Wicenciak przybliżyła uczestnikom postać Wandy Karczewskiej, znakomitej pisarki i poetki, laureatki wielu nagród literackich, nawiązującej w utworach do przeżyć związanych z okresem pobytu w Kaliszu. 

Oprawę muzyczną spotkania stanowiły pieśni i piosenki w wykonaniu Katarzyny Zawady, utalentowanej wokalistki, laureatki Międzynarodowego Festiwalu Anny German w Moskwie oraz utwory muzyczne wykonywane na skrzypcach przez Zbigniewa Witkowskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa Wiktora Jędrzejaka „Malarski dziennik z podróży” i prace plastyczne Ewy Ratajczyk.

Również w tym roku, mimo wielu imprez konkurencyjnych, publiczność dopisała. Organizatorzy mają nadzieję, że to integrujące społeczność Zagorzynka kulturalne przedsięwzięcie będzie miało kontynuację w kolejnych latach.

W przygotowanie wydarzenia włączyli się, jako współorganizatorzy: Stowarzyszenie Promocji Sztuki „Łyżka mleka”, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10, Parafia p.w. Narodzenia NMP na Zagorzynku i Asnykowska Grupa Artystyczno-Towarzyska AGAT.

wtorek, 12 czerwca 2018

ROK ASNYKA W KALISZU VIII literacka gra miejska ASNYK ZNANY I MNIEJ ZNANY


 
W środę, dnia 6 czerwca odbyła się literacka gra miejska zorganizowana po raz ósmy przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz i Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Wydarzenie odbywało się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, Grzegorza Sapińskiego, którego podczas finału gry reprezentował Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji. W przygotowaniu gry uczestniczyło łącznie osiem szkół i instytucji kultury, w tym ponad dwudziestu nauczycieli i działaczy Stowarzyszenia oraz dziewiętnastu wykonawców ról na punktach gry. Na trasę gry wyruszyło 97 uczniów kaliskich szkół wraz z opiekunami oraz grupa uczniów z Rychnowa, a także uczestnicy indywidualni, w tym spoza Kalisza. Na starcie gry przy pomniku Adama Asnyka złożona została wiązanka kwiatów.

Uczestnicy odwiedzili osiem punktów gry zlokalizowanych w obrębie Sródmieścia. W Pałacu Puchalskich obejrzeli inscenizację opartą na tekście noweli Marii Konopnickiej „Urbanowa”, gdzie tytułowa bohaterka wspominała lata służby spędzone w rodzinie „państwa Asnyk”. Do katedry udali się, by uczestniczyć we wpisaniu do akt parafialnych faktu narodzin poety i ustalić datę jego chrztu. W Liceum im. Adama Asnyka odbyło się spotkanie poety z dawnymi nauczycielami i kolegami na temat jego działalności patriotycznej i społecznej. Na ulicy Zamkowej, w pobliżu tablicy upamiętniającej Asnyka, w Centrum Informacji Turystycznej, uczestnicy wysłuchali jednego z wielu listów, jakie z zagranicznych wędrówek pisał do swych rodziców młody poeta, a w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej poznali datę lwowskiego debiutu i pierwszej publikacji w rodzinnym mieście sławnego kaliszanina. Niewątpliwą atrakcją gry był mini-koncert w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu, gdzie, niczym w XIX-wiecznym salonie, modne w owym czasie wiersze Adama Asnyka, do których muzykę pisali najpopularniejsi kompozytorzy tamtych czasów, wykonali we współczesnej, autorskiej szacie muzycznej – muzyk i kompozytor Fryderyk Stankiewicz oraz solistka Karolina Stankiewicz.

Podczas finału gry, który odbył się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej, wykonawcy ról z poszczególnych punktów pozowali do wspólnego zdjęcia, a wśród uczestników rozlosowano nagrody książkowe.

Poprzez grę Stowarzyszenie pragnęło przypomnieć zarówno literackie dokonania Adama Asnyka, w tym wielką popularność jego twórczości wśród współczesnych mu czytelników, pokazać miejsca w Kaliszu, z którymi czuł się związany oraz miejsca jego upamiętnienia, jak też losy po opuszczeniu miasta: działalność patriotyczną, represje zaborców, tułaczkę poza krajem i lata spędzone w Galicji bez możliwości powrotu do „grodu otoczonego ramionami Prosny”.


piątek, 18 maja 2018

Kaliszanie piszący - Asnyk znany i mniej znany


VIII Literacka Gra Miejska
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kalisza i okolic
„KALISZANIE PISZĄCY – ASNYK ZNANY I MNIEJ ZNANY”

Organizator:
Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz oraz Szkoła Podstawowa
nr 10 w Kaliszu
Termin:
6 czerwca 2018 r.
Start:
10:00 – PRZY POMNIKU ADAMA ASNYKA PL. JANA KILIŃSKIEGO 
Finał:
13:00 – MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY UL. FABRYCZNA

Gra miejska to forma rozrywki połączona z edukacją oraz wykorzystaniem przestrzeni miasta. Łączy w sobie cechy flash mobów, happeningów ulicznych, czy gier komputerowych oraz harcerskich podchodów.

Gra miejska „KALISZANIE PISZĄCY – ASNYK ZNANY I MNIEJ ZNANY” jest kontynuacją gier organizowanych corocznie od 2010 roku  przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz oraz Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu – obecnie Szkołę Podstawową nr 10. Tytuł gry zaczerpnięty został z artykułu Haliny Sutarzewicz, opublikowanego na łamach „Ziemi Kaliskiej” w roku 1958,  z okazji przypadającej wtedy 120. rocznicy urodzin poety.

Tegoroczna gra rozpocznie się o godz. 10:00 przy pomniku Adama Asnyka na Placu Jana Kilińskiego. Każdy z uczestników otrzyma od organizatorów kartę do gry, na której znajdzie wskazówki dotyczące trasy oraz wykonania poszczególnych zadań. Po wypełnieniu wszystkich poleceń uczestnicy spotkają się na finale ok. godz. 13:00
w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej, gdzie odbędzie się losowanie nagród. Szczegóły dotyczące organizacji określone są w zasadach gry.

Chcemy przypomnieć zarówno literackie dokonania Adama Asnyka, w tym wielką popularność jego twórczości wśród współczesnych mu czytelników, pokazać miejsca w Kaliszu, z którymi czuł się związany oraz miejsca jego upamiętnienia, jak i losy po opuszczeniu miasta: działalność patriotyczną, represje zaborców, tułaczkę poza krajem i lata spędzone w Krakowie. Mieszkańcom Kalisza chcemy uświadomić znaczenie miasta na mapie polskiej kultury. Dla uczniów i nauczycieli gra może stanowić atrakcyjny dodatek do lekcji języka polskiego czy historii, zwłaszcza w zakresie edukacji regionalnej.

Trasa biegnie przez miejsca zlokalizowane w obrębie śródmieścia. Uczestnicy będą musieli wykazać się sprytem i spostrzegawczością. Do zadań graczy należy m. in. uzupełnienie tekstu z lukami, odszukanie wskazanych fragmentów wierszy oraz rozszyfrowanie hasła na podstawie tytułów utworów Adama Asnyka. Na trasie przygotowane są niespodzianki – będące także częścią gry – o których uczestnicy dowiedzą się ze swoich kart. Gra jest zatem fascynującą i tajemniczą literacką wędrówką po naszym mieście!

Mamy nadzieję, że zainteresujemy uczestników dokonaniami Adama Asnyka i sprawimy, że gra będzie ciekawą formą nauki.


Zapraszamy do udziału!


Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 4 czerwca na adres e-mail: sekretariat@sp10.kalisz.pl lub telefonicznie, tel. 62 501 17 27.

niedziela, 6 maja 2018

Rok Adama Asnyka w Kaliszu


Udział Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz w obchodach
180. rocznicy urodzin poety

6 czerwca 2018 r. - VIII literacka gra miejska KALISZANIE PISZĄCY. ASNYK ZNANY I MNIEJ ZNANY

15 września 2018 r. - II sobotnia noc kultury KALISZANIE PISZĄCY   - POD WRZEŚNIOWYM NIEBEM ZAGORZYNKAAutorką logotypu Roku Adama Asnyka w Kaliszu jest Joanna Michalska, uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu.

poniedziałek, 18 września 2017

POETYCKI MARATON NA ZAGORZYNKUSobotnia Noc Kultury – „Kaliszanie piszący pod wrześniowym niebem Zagorzynka”, przygotowana i zrealizowana przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz i Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej, była niezwykłym maratonem poezji, poetów i piosenki.
W zaadaptowanej na kawiarenkę „Pod Pegazem” szkolnej sali gimnastycznej witał licznie przybywających gości skrzypek Zbigniew Witkowski, a Maria Bednarzyk-Antczak, Rafał Bininda i Jurek Szukalski recytowali strofy kaliskich twórców, którzy odeszli: Adama Asnyka, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Macieja Marii Kozłowskiego, Tadeusza Petrykowskiego, Jana Winczakiewicza, Wandy Karczewskiej, Cezarego Abramowicza, Marka Brymory. Wiersze kaliskiego literata mieszkającego na Zagorzynku – Eligiusza Kor-Walczaka - interpretował syn, prof. Krzysztof Walczak i córka Anna Górska Matyjasz. Znakomitą ilustracją prezentowanych utworów były piosenki wykonane przez utalentowaną wokalistkę Katarzynę Zawadę, laureatkę Międzynarodowego Festiwalu Anny German w Moskwie, której akompaniował Fryderyk Stankiewicz.
Druga część poetyckiej nocy to „Krajobrazy poezji”, podczas której zabrzmiały autorskie wykonania wierszy Urszuli Zybury, Izabeli Fietkiewicz-Paszek, Małgorzaty Pecold, Anety Kolańczyk, Jakuba Pokojowczyka, Jolanty Kubiak-Glapińskiej i Ireny Czech. Dopełnieniem poetyckich strof były piosenki kaliskich twórców zaśpiewane przez Patrycję Kliber z akompaniamentem Marcina Mikołajczyka.
Dwie części maratonu poetów rozdzieliła multimedialna prelekcja zatytułowana „Marii Dąbrowskiej podróże po Europie”, przygotowana i wygłoszona przez Grażynę Przybylską, kustosza Muzeum – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.
Rolę gospodarzy imprezy, którą przygotowali Beata Prus, Andrzej Zmyślony, Roman Miedziński, Marzena i Krzysztof Giędowie oraz Studio Dekoracji Światłem „Robert i Piotr”, pełnili Anna Górska Matyjasz i Andrzej Zmyślony.
Warto podkreślić, że to integrujące społeczność Zagorzynka kulturalne przedsięwzięcie wsparli merytorycznie i materialnie: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, Parafia p.w. Narodzenia NMP, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10, Stowarzyszenie Promocji Sztuki „Łyżka mleka”, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, Wielkopolski Oddział ZLP i Asnykowska Grupa Artystyczno-Towarzyska AGAT, którym to organizatorzy składają serdeczne podziękowanie.

piątek, 8 września 2017N O C   K U L T U R Y

Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu

KALISZANIE  PISZĄCY  POD  WRZEŚNIOWYM  NIEBEM  ZAGORZYNKA

 

16 września 2017, godz. 18.00 – 20.45

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej, ul. Karpacka 3


PROGRAM


1.       „Ci, którzy odeszli…”, utwory Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Marii Dąbrowskiej, Macieja Marii Kozłowskiego, Wandy Karczewskiej, Eligiusza Kor-Walczaka, Tadeusza Petrykowskiego, Mariana Cezarego Abramowicza, Jana Winczakiewicza, Marka Brymory.
Wykonawcy: Maria Bednarczyk Antczak, Katarzyna Zawada - vocal, Rafał Bininda, Jerzy Szukalski.

2.       „Podróże Marii Dąbrowskiej po Europie” – prelekcja multimedialna Grażyny Przybylskiej kustosz Oddziału Literackiego MOZK – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.

3.         „Poetyckie krajobrazy”    - poezja Urszuli Zybury, Anety Kolańczyk, Izabeli Fietkiewicz-Paszek, Jakuba Pokojowczyka, Małgorzaty Pecold, Jolanty Kubiak, Ireny Czech w wykonaniu twórców; Patrycja Kliber – vocal.

Oprawa muzyczna – Fryderyk Stankiewicz, Marcin Mikołajczyk.
Prowadzenie – Anna Matyjasz, Andrzej Zmyślony.

W holu szkoły wystawa dorobku artystycznego twórców


Organizatorzy:
Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej.
Współpraca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, Parafia Narodzenia NMP Zagorzynek, Stowarzyszenie Promocji Sztuki “łyżka mleka”, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10.
Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Kaliszu.